Interactieve Lezing

Tijdens de twee uur durende interactieve lezingen, gegeven door twee krachtpatser trainers, ervaren ouders een informatieve, interactieve en inspirerende avond. Ouders hebben meer zicht op wat ze allemaal al goed doen en krijgen handvatten aangereikt om hier nog een verdieping in te maken.  Ouders krijgen inzicht in hoe zij het contact met hun kinderen en met zichzelf kunnen stimuleren.

 

Een selectie onderwerpen die wij kunnen bieden:

• Vraag maar raak

• Wat je aandacht geeft groeit - belang van focus op wat wel goed gaat

• Wat is kracht? - schaamte en het belang van faalplezier

• Het verschil tussen eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid; en hoe ze in te zetten.

• De waarde van kernkwadranten in de opvoeding

• De waarde van echte oprechte nieuwsgierigheid en open communicatie

 

Het kan zijn dat er tijdens de avond andere thema’s/vragen opkomen en dan zal hier adequaat mee omgegaan worden. Hier zullen wij onze ouderavond op aanpassen, om zodoende het meest op de behoefte van de ouders in te kunnen spelen.

 

Gisteravond hebben De Krachtpatsers op een heel leuke, interactieve manier een thema-avond ingevuld met ouders van het Fons Vitae Lyceum! Dank en hulde.

Joke Verburg - Ouderraad Fons Vitae Lyceum