Kleur bekennen in het klaslokaal

Waarom hebben sommige leerlingen een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?

Waarom nemen bepaalde leerlingen makkelijk de leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze leerlingen?

Waarom zijn sommige leerlingen zo flexibel en hangen anderen aan regels en details?

Als Krachtpatser trainer merk ik dat leerlingen verschillende behoeftes hebben. Dit vereist ook een andere aanpak bij sommige leerlingen. Ik wil graag het beste uit leerlingen halen door vooral aandacht te geven aan waar zij goed in zijn en blij van worden. Hierbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gedragsvoorkeuren van de leerlingen zodat ik, en zijzelf, meer waardering en begrip voor zichzelf en voor elkaar krijgen.

De DISC methodiek heeft mij geholpen om dit inzicht te krijgen. Trouwens, DISC staat voor de afkorting van de gedragsstijlen Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. Dat je het weet!

Geef je TALENT kleur!

Iedereen heeft een eigen ‘manier van doen’; een gedragsstijl waar hij of zij de voorkeur aan geeft. En het mooie is; hieruit komen jouw individuele talenten en kwaliteiten naar voren. Neem dus de ruimte voor je eigen manier. Dus, staan voor waar je goed in bent en gaan voor waar je blij van wordt!

Iedereen heeft de vier gedragskenmerken van DISC in zich. Het is dus onmogelijk trainers en leerlingen (of docenten) in de vier ‘vakjes’ in te delen. De gedragsvoorkeuren zijn verdeeld over vier verschillende kleuren.

Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende DISC kleuren vertaald naar leerlingen:

‘Rode’ leerling (Dominant)

Extravert en taakgericht. Dit zijn leerlingen die snelle doel- en resultaatgerichte beslissingen nemen. Zeer energiek. Veelal gaat het om daadkrachtige types die graag sturend opereren en de grote lijnen willen neerzetten. Een leider rol dus. ‘Rode’ leerlingen zijn op zoek naar uitdagingen en willen graag winnen. Het zijn vaak de ‘aanjagers’ binnen de klas die graag het initiatief nemen. Zij communiceren vaak op een directe manier. Het zijn de innovatieve individualisten.

‘Gele’ leerling (Invloed)

Extravert en relatiegericht. Dit zijn leerlingen met veel ideeën en creativiteit. Zeer intuïtief. Veelal gaat het om optimistische types die graag invloed uiten op hun omgeving vanuit enthousiasme en charme. Een inspirator dus. ‘Gele’ leerlingen stimuleren anderen om samen doelen te bereiken. Het zijn vaak de motivators en/of ‘woordvoerders’ binnen de klas. Zij communiceren makkelijk met verschillende type mensen en wekken zo vertrouwen. Het zijn de sociaalvaardige en creatieve klasgenoten.

‘Groene’ leerling (Stabiliteit)

Introvert en relatiegericht. Dit zijn de leerlingen die waken over de sfeer binnen de klas. Zeer betrouwbaar. Veelal gaat het om geduldige types die graag de harmonie binnen de groep willen behouden. Een bemiddelaar dus. ’Groene’ leerlingen zorgen voor persoonlijke aandacht. Het zijn vaak de ‘supporters’ in de groep. Zij luisteren vooral en communiceren vanuit emotie. Het zijn de zorgende klasgenoten.

‘Blauwe’ leerling (Consciëntieus)

Introvert en taakgericht. Dit zijn de leerlingen die staan voor kwaliteit en details. Zeer zorgvuldig. Veelal gaat het om nauwkeurige types die goed op de hoogte zijn van de regels. Een observator dus. “Blauwe’ leerlingen geven structuur en houvast. Het zijn vaak de ‘uitvoerders’ in de groep. Zij communiceren op een rationele en objectieve manier. Het zijn de specialistische individualisten.

Het beste uit jezelf en anderen halen

Als je weet wat jouw ‘kleuren’ (gedragsvoorkeuren) zijn kun je meer uit jezelf en anderen halen. Inzicht in jouw unieke talenten en die van anderen zorgt voor meer motivatie bij jezelf en betere samenwerking met anderen.

Door inzicht in de verschillende ‘kleuren’ kan ook een docent de leerlingen beter laten presteren doordat hij/zij weet welke manier van communicatie het best werkt bij desbetreffende leerling en in welke leeromgeving de leerlingen het best tot hun recht komen.

Inzicht in de kleurencombinaties bij leerlingen levert een succesvolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen door meer bewustwording van hun talenten, aandachtspunten en motivatie!

Inzet van DISC methodiek bij FC de Krachtpatsers

Tijdens de trainingen van FC de Krachtpasters wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de DISC methodiek om inzicht te krijgen in de persoonlijke kwaliteiten en talenten van jongeren en meer begrip voor elkaar te krijgen. Door de kleuren die bij de verschillende gedragsvoorkeuren horen gaat de verbeelding spreken en krijgt jouw unieke TALENT kleur!

Featured Posts
Recent Posts